TÌNH TRẠNG: Đồng hồ chưa sử dụng. Dây bị hỏng trong quá trình trưng bày sản phẩm. Phần vỏ có chút phai nhẹ, không đáng kể. Bảo hành 1 năm tại hệ thống TopWatch.

> THU MUA ĐỒNG HỒ CŨ

Đồng hồ Seiko 5 Sport