TÌNH TRẠNG: Đã qua sử dụng. Dây, vỏ xước răm ít. Còn đầy đủ mắt dây thừa, hộp thẻ bảo hành. Đồng hồ được bảo hành 1 năm tại hệ thống TopWatch.

> THU MUA ĐỒNG HỒ CŨ