TÌNH TRẠNG:  MỚI 100% –  đi kèm bao gồm: hộp đồng hồ, sổ hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành chính hãng, thẻ bảo hành TopWatch.